Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
inexperienced
inexperienced
[,iniks'piəriənst]
tính từ
thiếu kinh nghiệm


/,iniks'piəriənst/

tính từ
thiếu kinh nghiệm

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "inexperienced"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.