Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
inferential
inferential
[,infə'ren∫əl]
tính từ
suy luận(logic học) (thuộc) suy luận, kết luận

/,infə'fenʃəl/

tính từ
suy luận


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.