Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
interborough
interborough
[,intə'bʌrə]
tính từ
giữa các quận
danh từ
xe chạy giữa các quận


/'intə,bʌrə/

tính từ
giữa các quận

danh từ
xe chạy giữa các quận


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.