Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
intertwisting
intertwisting
[,intə'twistiη]
tính từ
xoắn vào nhau


/,intə'twistiɳ/

tính từ
xoắn vào nhau


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.