Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
invigorate
invigorate
[in'vigəreit]
ngoại động từ
làm cho cường tráng, tiếp sinh lực cho; làm thêm hăng hái


/in'vigəreit/

ngoại động từ
làm cho cường tráng, tiếp sinh lực cho; làm thêm hăng hái

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.