Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ira
(viết tắt)
Quân đội Cộng hoà Ailen, Quân đội Cộng hoà Ai Nhự Lan (Irish Republic Army)ira
[,ai ɑ: 'ei]
viết tắt
Quân đội Cộng hoà Ailen, Quân đội Cộng hoà Ai Nhĩ Lan (Irish Republic Army)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.