Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ivory-white
ivory-white
['aivəri'wait]
tính từ
trắng ngà


/'aivəri'wait/

tính từ
trắng ngà

Related search result for "ivory-white"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.