Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
jenny wren
jenny+wren
['dʒeniren]
danh từ
chim hồng tước


/'dʤeniren/

danh từ
xuây JẩĂ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.