Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
just about
just+about
thành ngữ
just about
hầu như, súyt soát
just about everything in the world
hầu như mọi thứ trên đời
just about the summit
súyt soát tới đỉnh núi
I've met just about everyone
tôi đã gặp hầu hết mọi người
that's just about the limit
như thế là súyt soát giới hạn rồi đấy
xấp xỉ, khoảng chừng
he should be arriving just about now
vào khoảng này là nó phải đến rồi

[just about]
saying && slang
nearly, almost
We just about fell into the lake. Our canoe nearly tipped over.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.