Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
kết toán


[kết toán]
to close the books
Kết toán cuối năm
To draw up the final balance-sheet (at the end of a financial year)Draw the final balance-sheet (at the end of the financial year) make up accounts


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.