Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
keno
danh từ; số nhiều kenos
(từ Mỹ, nghĩa Mỹ) trò hơi giống như bingokeno
['ki:nou]
danh từ; số nhiều kenos
(từ Mỹ, nghĩa Mỹ) trò hơi giống như bingoGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.