Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
khả dĩ


[khả dĩ]
Possible.
Khả dĩ đủ ăn
To possibly earn enough to live on.Possible
Khả dĩ đủ ăn To possibly earn enough to live on


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.