Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
khao thưởng


[khao thưởng]
Give a feast as reward, reward with a feast.Give a feast as reward, reward with a feast


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.