Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
kinh niên


[kinh niên]
chronic
Bị sốt rét kinh niên
To be affected by chronic malaria
Kẻ nói dối " kinh niên "
A "chronic" liarchronic
Bị sốt rét kinh niên To be affected by chronic malaria


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.