Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
kinh tài


[kinh tài]
(kinh tế tài chính) (nói tắt) Econmy and finance.(kinh tế tài chính) (nói tắt) Econmy and finance


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.