Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
kinh tế tài chính


[kinh tế tài chính]
economy and finance
economic and financial
Tình hình kinh tế tài chính ở những vùng bị bão
Economic and financial situation in the storm-stricken areasEconomy and finance


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.