Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
kinkiness
kinkiness
['kiηkinis]
danh từ
sự quăn, sự xoắn (tóc)
(thông tục) tính lập dị; tính đỏng đảnh


/'kiɳkinis/

danh từ
sự quăn, sự xoắn (tóc)
(thông tục) tính lập dị; tính đỏng đảnh


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.