Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
làm cái


[làm cái]
(đánh bạc) to be the banker; to keep the bankKeep the bank, be the banker (at a gambling table)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.