Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
lạc đềverb
to digress from a subject

[lạc đề]
to stray/wander from the subject; to digress (from the subject)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.