Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
larkspur
larkspur
['lɑ:kspə:]
danh từ
cây phi yến, cây la lết


/'lɑ:kspə:/

danh từ
cây phi yến, cây la lết


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.