Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lend-lease act
lend-lease+act
['lend'li:s'ækt]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thoả ước thuê mượn vũ khí (trong đại chiến II)


/'lend'li:s'ækt/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thoả ước thuê mượn vũ khí (trong đại chiến II)

Related search result for "lend-lease act"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.