Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
light beam


    Chuyên ngành kỹ thuật
chùm
chùm ánh sáng
chùm tia sáng
tia sáng
    Chuyên ngành kỹ thuật
chùm
chùm ánh sáng
chùm tia sáng
tia sáng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.