Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
limelight
limelight
['laimlait]
danh từ
đèn sân khấu; ánh sáng đèn
(nghĩa bóng) ánh đèn quảng cáo
to be in the limelight
được mọi người chú ý đến; nổi bật, nổi tiếng


/'laimlait/

danh từ
đèn sân khấu; ánh sáng đèn
(nghĩa bóng) ánh đèn quảng cáo !to be in the limelight
được mọi người chú ý đến; nổi bật, nổi tiếng

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.