Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lipsalve
lipsalve
['lipsɑ:v]
danh từ
sáp môi
(nghĩa bóng) lời tán tụng, lời nịnh hót


/'lipsɑ:v/

danh từ
sáp môi
(nghĩa bóng) lời tán tụng, lời nịnh hót


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.