Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
liver-complaint
liver-complaint
['livəkəm'pleint]
danh từ
bệnh đau gan


/'livəkəm'pleint/

danh từ
bệnh đau gan

Related search result for "liver-complaint"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.