Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
look sharp
look+sharp
thành ngữ sharp
look sharp
nhanh, mau, vội

[look sharp]
saying && slang
look very nice, very well dressed and groomed
She looks very sharp in her new suit-like a model!Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.