Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lordly
lordly
['lɔ:dli]
tính từ
có tính chất quý tộc, nguy nga tráng lệ
kiêu căng, ngạo mạn, hống hách, hách dịch


/'lɔ:dli/

tính từ
có tính chất quý tộc, cao thượng, cao quý
kiêu căng, ngạo mạn, hống hách, hách dịch

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.