Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lovelorn
tính từ
sầu muộn vì tình; thất tình; bị tình phụ, bị bỏ rơilovelorn
['lʌvlɔ:n]
tính từ
sầu muộn vì tình; thất tình; bị tình phụ, bị bỏ rơiGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.