Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
luminance
danh từ
độ chói
(điện ảnh) độ ngờiluminance
['lu:minəns]
danh từ
độ chói
(điện ảnh) độ ngời(vật lí) tính chiếu sáng; độ trưng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.