Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lustfulness
lustfulness
['lʌstfulnis]
danh từ
tính dâm đãng, tính ham nhục dục


/'lʌstfulnis/

danh từ
tính dâm đãng, tính ham nhục dục

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.