Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lustrous
lustrous
['lʌstrəs]
tính từ
bóng láng, rực rỡ, chói ngời


/'lʌstrəs/

tính từ
bóng, láng
sáng, rực rỡ, chói lọi, huy hoàng, xán lạn, lộng lẫy

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.