Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
móng taynoun
finger-nail

[móng tay]
fingernail; nail
Dụng cụ giũa móng tay
Nail file
Sơn móng tay
To paint/varnish one's nailsGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.