Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
mứa


[mứa]
In excess, more than one can manage (xem bỏ mứa, thừa mứa).
leave (food, one's own portion) unfinished (bỏ mứa)In excess, more than one can manage (xem bỏ mứa, thừa mứa)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.