Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
mừngverb
to rejoyce; to congratulate
adj
glad; happy

[mừng]
xem vui mừng
xem chúc mừng
xem ăn mừng
xem chào mừngGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.