Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
managing editor
managing+editor
[,mænidʒiη'editə]
danh từ
chủ bút


/,mænidʤiɳ'editə/

danh từ
chủ bút

Related search result for "managing editor"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.