Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
metaphrase
metaphrase
['metəfreiz]
danh từ
bản dịch từng chữ, bản dịch theo đúng nguyên văn
ngoại động từ
dịch từng chữ, dịch theo đúng nguyên văn


/'metəfreiz/

danh từ
bản dịch từng chữ, bản dịch theo đúng nguyên văn

ngoại động từ
dịch từng chữ, dịch theo đúng nguyên văn


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.