Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
milk-white
milk-white
['milk'wait]
tính từ
có màu trắng sữa


/'milkwait/

tính từ
trắng sữa

Related search result for "milk-white"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.