Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
miseteem
miseteem
['misi'ti:m]
ngoại động từ
đánh giá thấp; thiếu tôn trọng


/'misi'ti:m/

ngoại động từ
đánh giá thấp; thiếu tôn trọng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.