Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
moonshiner
moonshiner
['mu:n,∫ainə]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) người nấu rượu lậu
người buôn rượu lậu


/'mu:n,ʃainə/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) người nấu rượu lậu
người buôn rượu lậu


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.