Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
muống


[muống]
(địa phương) cũng như hoa muống Funnel.
Rót dầu vào chai bằng muống
To pour oil into a bottle with a funnel.
bindweed, spinach (green vegetable)(địa phương) cũng như hoa muống Funnel
Rót dầu vào chai bằng muống To pour oil into a bottle with a funnel.
(ít dùng) Rau muống (nói tắt)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.