Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
musical comedy
musical+comedy
['mju:zik(ə)l'kəmidi]
danh từ
hài nhạc kịch; ca kịch hàiGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.