Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nín lặng


[nín lặng]
xem nín thinhBe silent, give no answer


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.