Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nón mê


[nón mê]
Worn-out conical hat, hoopless palm hat.
worn out hatWorn-out conical hat, hoopless palm hat


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.