Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nảy lửa


[nảy lửa]
Very fierce.
Những trận đánh nảy lửa
Very fierce battles.Very fierce
Những trận đánh nảy lửa Very fierce battles


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.