Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
new/fresh blood
new/fresh+blood
thành ngữ fresh
new/fresh blood
người hay có sáng kiếnGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.