Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
newscasting
newscasting
['nju:zkɑ:stiη]
danh từ
sự phát thanh bản tin ở đài


/nju:z,kɑ:stiɳ/

danh từ
sự phát thanh bản tin ở đài


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.