Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ngõ hẻmnoun
alley

[ngõ hẻm]
danh từ.
dead end street, cut-de-sac, alley.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.