Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ngắc ngoải


[ngắc ngoải]
Be at death's door, be at the point of death.
agonize, be in agonyBe at death's door, be at the point of death


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.