Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nghé


[nghé]
buffalo calfBuffalo ['s] calf
Look at from the corners of one's eyes; glance at (through over)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.