Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nháng


[nháng]
Xem nhoáng
Shiny, glossy.Shiny, glossy


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.